Medium well

Medium well sa po slovensky prekladá ako viac prepečený steak. Medium well je vo vnútri veľmi dobre prepečený, dlhšie sa žuje a je veľmi málo šťavnatý.

Ako steak medium well najlepšie pripraviť

Viac prepečený steak je vo vnútri svetlo ružovej farby a obsahuje minimum šťavy. Medium well sa na stupnici prípravy mäsa nachádza medzi medium (stredne prepečený) a well done (úplne prepečený) steakom. Jeho príprava spočíva v opečení mäsa z každej strany po dobu piatich minút. Pri servírovaní by mal mať viac prepečený steak vo vnútri medzi 72 až 77 stupňov Celzia. Dopomôže vám k tomu kuchynský teplomer.

x