Tieto pravidlá sa týkajú používania Portálov, ktoré prevádzkujeme na internetovej doméne Receptik.sk.

Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my – spoločnosť INTEREZ MEDIA s.r.o., so sídlom Námestie Štefana Moyzesa 14, 97 401 Banská Bystrica, IČO: 48 340 570, zapísaná v registri Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 28734/S, založená v Slovenskej republike.. Ak sa v týchto pravidlách používa pojem „Receptík“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť INTEREZ MEDIA s.r.o..

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že okrem informácii uvedených v tomto dokumente pre Vás platia aj pravidlá používania cookies, ktoré si môžete prečítať v rámci nášho pop-up bannera pri návšteve Portálu. V tomto pop-up bannery máte možnosť kontrolovať nastavenia ochrany Vašich osobných údajov spracúvaných na základe cookies. Zobraziť pop-up banner a upraviť svoje nastavenia Cookies môžete kliknutím sem.

Pravidlá používania Cookies

Receptík na Portáli používa programy cookies na získavanie informácií o užívateľoch. Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní Portálu a na určitý čas uchováva informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies umožní Portálu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových portálov.

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom zariadení. Váš prehliadač Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti Portálu nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.

Receptík môže umiestniť do Vášho zariadenia vlastné súbory cookies, pričom informácie a údaje získané z týchto súborov sa spravujú Podmienkami ochrany súkromia.

V rámci Portálu môžeme používať dva druhy Cookies, tzv. persistent cookies alebo session cookies. Zatiaľ čo session cookies sa vymažú po zavretí Vášho prehliadača, persistent cookies zostanú vo Vašom zariadení aj po zavretí Vášho prehliadača a použijú sa pri Vašej ďalšej návšteve Portálu.

Portál môže používať aj iné nástroje na sledovanie a zisťovanie informácií o užívateľoch s podobnou funkcionalitou (napr. web beacony, Flash cookies, sledovacie URL).

Receptík používa cookies a podobné monitorovacie nástroje na viacero účelov, najmä za účelom:

  1. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa, napr. automatickým prihlásením do užívateľského konta, zaistením bezpečnosť po prihlásení, vkladaním príspevkov a komentárov a počítaním zobrazenia a spustenia videí;
  2. sprístupnenia, prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít na rôznych webových stránkach, zariadeniach a prehliadačoch;
  3. monitorovania a analýzy výkonu, prevádzky a efektivity Portálu a jeho zlepšenia, napr. koľko návštevníkov (užívateľov) bolo na Portáli či aké prehliadače používajú;
  4. zabránenia zneužitia Portálu a prevencie a odhalenia podvodného alebo inak nevhodného správania.

Na Portáli umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) Portál používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Reddit), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Portálu a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na Portáli. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a Receptík k ním nemá prístup.

Súbory cookies tretích strán umiestnené na Portáli nám zároveň umožňujú zistiť prostredníctvom Pseudonymizovaných údajov od tretích strán všeobecné informácie o návštevníkoch stránky, napríklad o ich preferenciách zistených na základe nimi navštívených internetových stránok. Tieto údaje získava tretia strana používaním špecializovaných súborov cookies tzv. „trackerov“, ktoré sú schopné identifikovať návštevníkovo zariadenie (bez konkrétnej identifikácie osoby) pri návšteve internetovej stránky a zapamätať si aké stránky boli prostredníctvom daného zariadenia navštívené.

Súbory cookies tretích strán ale môžeme používať aj na prevádzku niektorých integrálnych častí Portálu, ako napríklad prevádzku helpdesku, prípadne na backend support Portálu.

Súbory cookies tretích strán (vrátane tých používaných trackermi) môžete zmazať alebo zakázať rovnako ako štandardné súbory cookies.

Tretie osoby, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje na základe súborov cookies

Prostredníctvom súborov cookies tretích strán získavajú tretie osoby údaje o návštevníkoch stránky na účely a v rozsahu ako je špecifikované v týchto podmienkach používania súborov cookies, Podmienkach ochrany súkromia a cookies pop-up bannera, ktorý sa Vám zobrazuje pri návšteve Portálu.

Tretie osoby, ktoré môžu získať osobné údaje prostredníctvom súborov cookies nájdete v cookies pop-up bannery, v týchto podmienkach používania súborov cookies a tiež v tomto zozname:

Por. Č. Identifikácia tretej strany Odkaz na podmienky ochrany súkromia tretej strany
1. Sitelement s. r. o., sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 742 135
2. Web2media s.r.o., sídlom Vlárska 48/a, 831 01 Bratislava 37, IČO: 44 292 074
3. OneSignal, so sídlom v 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403 https://onesignal.com/privacy_policy.
4. R2B2 a.s., so sídlom Velflikova 1429/6, 160 00 Praha 6, Česká republika https://r2b2.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/
5. Teads Schweiz GmbH, sídlom Heinrichstrasse 239, 8005 Zurich, Švajčiarsko, DIČ: 249299172
Pre vylúčenie pochybností sa zmena obsahu tejto tabuľky nepovažuje za zmenu Podmienok používania súborov cookies.

Súhlas s používaním push notifikácii

Okrem vyššie spomínaných účelov používa Receptík cookies aj k prevádzkovaniu push notifikácii, ktoré Vás priamo na Vašom zariadení informujú keď je niečo nové na našom Portáli.

K používaniu push notifikácii je ale potrebný Váš súhlas, ktorý vyjadríte povolením zasielania upozornení z príslušného Portálu. Tento súhlas je zároveň právnym základom pre zasielanie upozornení a bez neho Vám tieto upozornenia nebudeme zasielať. Viac o Vašich právach spojených s udelením súhlasu sa môžete dozvedieť v našich Podmienkach ochrany súkromia.

Dodávateľom služby push notifikácii je v súčasnosti spoločnosť OneSignal, so sídlom v 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403, ktorá vystupuje v postavení sprostredkovateľa. Podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti môžete nájsť na https://onesignal.com/privacy_policy.

Ako fungujú push notifikácie?

Pre každú platformu (webový prehliadač, aplikácie, operačné systémy) existuje centrum, ktoré push notifikácie spracováva. Každá platforma má svoje špecifiká, ale princíp je rovnaký. Pre zaslanie push notifikácie z webu alebo aplikácie je najskôr potrebné získať povolenie užívateľa.

Na základe tohoto povolenia sa vygeneruje kľúč, pomocou ktorého je možné do centra push notifikácií zaslať správu s obsahom notifikácie. Vaše zariadenie (tablet, telefón, počítač) je spojený s centrom push notifikácií a priebežne dostáva nové notifikácie. Akonáhle je notifikácia doručená do Vášho zariadenia, jeho operačný systém (resp. webový prehliadač) aktivuje príslušnú časť aplikácie (resp. kódu web stránky), ktorá je zodpovedná za spracovanie notifikácie a zobrazí Vám správu alebo iným spôsobom si vyžiada Vašu pozornosť.

Samotná notifikácia sa môže zobraziť napríklad ako „bublina“ s textom a môže byť sprevádzaná krátkym zvukom, prípadne vibráciou zariadenia. Notifikácia môže obsahovať aj aktívne tlačidlá, ktoré Vám umožnia dostať sa priamo na obsah, na ktorý upozorňujú.

Nastavenia odberu notifikácií môžete zmeniť v nastaveniach prehliadača, na stolovom počítači červeným tlačidlom v ľavej dolnej časti obrazovky a na mobilných zariadeniach tlačidlom „Spravovať notifikácie“ v pätičke stránky.

R2B2 sieť

Používaním portálu beriete na vedomie, že jeho prevádzka je zaistená napojením reklamnej siete R2B2, podrobné informácie nájdete tu.

x