Šambrovanie

Šambrovanie je someliérsky výraz spájajúci sa so servírovaním vína a to konkrétne jeho úprava na správnu teplotu pred podávaním. Pochádza od francúzskeho slova chambre, čo znamená izba, keďže víno sa šambruje odležaním v izbe.

Rozličné vína sa servírujú pri rozličnej teplote

Pojem šambrovanie sa používa vtedy, keď sa víno po výbere z vínnej pivnice nechá otepliť pri izbovej teplote pár hodín až pár dní. Usadeniny v červenom víne tak navyše klesnú ku dnu. Opakom šambrovania je ochladzovanie vína, známe ako frapovanie. Ružové a šumivé vína sa podávajú pri teplote 6 – 8 stupňov, biele a tokajské v rozmedzí 8 – 14 stupňov a červené víno medzi 16 – 20 stupňami Celzia.

x