Konfitovanie

Konfitovanie je spôsob zakonzervovania jedál niekoľko hodinovým varením v tuku, oleji, octe alebo v cukrovej vode. Konfitovanie je rozšírené na juhovýchodnom Francúzsku, odkiaľ pochádza aj jeho názov. Slovo confire doslovne znamená uchovať. V slovenčine používame výrazy zaváranie a nakladanie.

Nižšia teplota, dlhší čas varenia

Pri vyprážaní teplota oleja dosiahne 160 až 230 stupňov Celzia, kým pri konfitovaní od 60 do 90 stupňov. Proces konfitovania spočíva v niekoľko hodinovom varení a v následnom uskladnení jedla. Za ideálne sa považuje uskladnenie na chladnom mieste po dobu 3 až 5 mesiacov. Mäso sa konfituje soľou, ovocie cukrom a zelenina napríklad cukrom s balzamikovým octom.

x