Foie gras

Foie gras je produktom Francúzska a patrí k jeho kultúrnemu a gastronomickému dedičstvu. Foie gras, v preklade tučná pečeň, patrí medzi labužnícke delikatesy, hoci je kritizovaná za spôsob, akým sa získava. V mnohých krajinách sveta sú výroba či predaj foie gras zakázané.

Tučná pečeň foie gras

Foie gras je pečeň z nasilu kŕmených husí a kačíc. V dôsledku enormného príjmu potravy pečeň zvieraťa narastie až na 10-násobok normálnej veľkosti. Podľa noriem musí husacia pečeň dosiahnuť minimálne 400 gramov a kačacia 300 gramov. Foie gras sa predáva vcelku, alebo sa z nej vyrába paštéta, pena alebo parfait. Najčastejšie sa podáva s pečivom.

x