Podmienky súťaže s portálom Receptik.sk

Súťažné podmienky: Súťaž portálu Receptik.sk „(ďalej len „súťaž“) prebieha v FB skupine Facebook profilu receptik.sk od 27.11. 2018 do 14.12.2018 Organizátorom súťaže je Big Eyes s.r.o. , so sídlom Moskovská 2335/18, 974 04 B.Bystrica, IČO: 48340570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v registri Okr. súd Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 28734/S (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo

Čítať viac
x