Údenie

Údenie je proces zakonzervovania a ochutenia mäsa, syrov a rýb teplým dymom. Údenie trvá niekoľko hodín a prebieha v na to určenej udiarni s prístupom teplého dymu z dreva.

Kvalitné drevo zaručí kvalitnú údeninu

Na údenie sa odporúča použiť kvalitné suché drevo zbavené kôry. Odborníci si dajú záležať na výbere konkrétneho typu dreva pre určenú potravinu. Údenie môže prebiehať pri rôznych teplotách. Studené údenie v rozpätí 20 – 30 stupňov, teplé údenie 25 – 40 stupňov a horúce údenie 52 – 80 stupňov. Údenie nad 85 stupňov Celzia sa neodporúča, lebo znehodnotí potravinu úplným odparením tuku a vlhkosti. Údiť je možné aj tekutým dymom, ktorým sa potravina potrie alebo sa doň namočí.

x